45:    []
Displaying [1..24] of 29 Charts Referenced Go To Page: 1 | 2
  DATE LW = TW STATION CITY STATE WKS
1973-06-15 -- ++ 36 3XY Melbourne Victoria   
1973-06-15 34 ++ 24 3XY Melbourne Victoria 2  
1973-06-15 33 + 32 3XY Melbourne Victoria 3  
1973-07-06 28 + 22 3XY Melbourne Victoria 2  
1973-07-06 39 + 38 3XY Melbourne Victoria 1  
1973-07-06 34 + 32 3XY Melbourne Victoria 1  
1973-07-06 21 + 17 3XY Melbourne Victoria 6  
1973-07-06 37 = 37 3XY Melbourne Victoria 2  
1957-04-26 9 CFRB Toronto Ontario   
1957-04-19 6 CKEY Toronto Ontario   
1964-07-31 34 CKOC Hamilton Ontario   
1966-01-13 22 KAPE San Antonio Texas   
1950-07-01 3 KARM Fresno California   
1950-07-01 9 KARM Fresno California   
1950-07-01 7 KARM Fresno California   
1950-07-01 4 KARM Fresno California   
1950-07-01 10 KARM Fresno California   
1950-07-01 2 KARM Fresno California   
1950-07-01 8 KARM Fresno California   
1950-07-01 6 KARM Fresno California   
1975-03-10 HB KCPX Salt Lake City Utah   
1950-07-01 4 KCTI Gonzales Texas   
1950-07-01 9 KCTI Gonzales Texas   
1950-07-01 2 KCTI Gonzales Texas   
Song ID:0
Added:
Updated: